Attest

Što je to attest?

Upravni odbor, 26.11.2020.

Dragi roditelji i učenici,

Jezične kompetencije na materinskom jeziku od iznimne su važnosti za osobni razvoj svakog djeteta, te je njihova detaljna dokumentacija podjednako važna za budući školski i poslovni napredak svakog pojedinca. Ocjene pokazuju u kojoj je mjeri učenik ostvario postavljene ciljeve u nastavi materinskog jezika i koliki je napredak postignut. Stoga se napredovanje u nastavi materinskog jezika vrednuje obrascom - Attestom, kojeg ispunja učitelj materinskog jezika, te ga potom predaje razredniku redovitog razreda, kako bi ga trajno pohranio u dokumentaciji svjedodžbe.

Izgled praznog formulara – Attesta varira prema kantonu, ali općenito izgleda ovako: