Zadaci i dužnosti

Osnovne informacije

Upravni odbor Udruge roditelja, 07.02.2021.

Funkcija: Predsjednika/-ce mjesnog školskog odbora

Zadaci:
• suradnja sa učiteljicama u pripadajućem nastavnom mjestu
• pomoć pri organiziranju izleta, priredbi i sličnih aktivnosti
• neposredna suradnja sa Upravnim odborom
• briga o pravovremenim uplatama roditelja u nastavnom mjestu
• zastupanje interesa roditelja pripadajućeg nastavnog mjesta na godišnjoj skupštini i na sastancima sa Upravnim odborom
• suradnja sa ostalim predstavnicima mjesnog školskog odbora u tijeku školske godine
• suradnja sa predstavnicima švicarske skole u pripadajućem nastavnom mjestu (po potrebi)

Dužnosti:
• predsjednik mjesnog školskog odbora dužan je prisustvovati sastanku Upravnog odbora i mjesnih školskih odbora ili u slučaju spriječenosti osigurati predstavnika koji zastupa stav pripadajuće škole.
• predsjednik mjesnog školskog odbora, dužan je prisustvovati godišnjoj skupštini ili u slučaju spriječenosti osigurati predstavnika koji zastupa stav pripadajuće škole.


Biranje predsjednika mjesnog školskog odbora:
• predsjednik se bira na prvom roditeljskom sastanku početkom nove školske godine od strane prisutnih roditelja
• predsjednikom mjesnog školskog odbora ne može biti izabrana osoba koja nije prisutna na sastanku.