Hrvatska nastava u Švicarskoj

Osnovne informacije

Upravni odbor Udruge roditelja, 10.01.2021.

HDŠ su 1990.g. osnovali hrvatski roditelji uz pomoć katoličkih misija. Od 1993.g. škola je u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koje zapošljava učitelje, propisuje program i odobrava udžbenike. Učenici na kraju školske godine dobivaju učeničke knjižice ili svjedodžbe. U nekim kantonima ocjene iz dopunske nastave hrvatskog jezika upisuju se u švicarske svjedodžbe. Za pohađanje nastave učenici se prijavljuju preko švicarskih škola ili direktno preko učitelja nastave hrvatskog jezika. Učionice na raspolaganje stavljaju švicarske školske vlasti, a nastava se održava radnim danima u poslijepodnevnim satima. Osim hrvatskog jezika, djeca upoznaju hrvatsku povijest, kulturu i zemljopis. Nastavu se može pohađati od predškolske dobi. U nekim kantonima roditelji prijavnice za nastavu dobivaju direktno od učitelja u redovnoj školi, dok je drugdje prijava moguća preko učitelja koji održava nastavu hrvatskog jezika ili koordinatora, ali i preko Hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj. Uplatom godišnjeg doprinosa roditelji direktno pomažu održavanje nastave, a njegov iznos i namjena definirani su na: