Zašto slati dijete u Hrvatsku dopunsku školu?

Jer je važno...

Upravni odbor Udruge roditelja, 10.10.2020.

Jer ste Hrvati.

Jer je važno da se unutar obitelji možete sporazumijevati sa svojom djecom na materinskom jeziku i tako im prenijeti svu toplinu i roditeljsku ljubav.

Jer vaše dijete treba prvo dobro savladati poznavanje materinskog jezika kako bi što kvalitetnije usvajalo druge jezike. To je osnova i to je znanstveno dokazano. Osim toga, to mu olakšava integraciju u društvo države u kojoj živi.

Jer poznavanje materinskog jezika ne uključuje samo njegovo govorenje. Djeca trebaju znati i pisati vlastitim jezikom.

Jer su naša djeca ambasadori naše kulture u svijetu. Poznavanje jezika i kulture roditelja pomaže djetetu da izgradi svoj kulturni ponos i nauči svoju povijest.

Jer djeca dobivaju svjedodžbe o završenom razredu hrvatske škole i pri eventualnom povratku i školovanju u Domovini oslobođeni su polaganja ispita iz povijesti, zemljopisa i hrvatskoga jezika.